This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2G-i(BW)

Giá tại Siêu Thị : 3.700.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2G-i(BW) : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 760×445(mm) K.thước lắp đặt: 703×403 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.491 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 11,5 kg Số lò nấu: 02 công nghệ đốt trong (inner burner) Mặt bếp bằng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2Gi(MC)

Giá tại Siêu Thị : 3.700.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2Gi(MC) : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 760×445(mm) K.thước lắp đặt: 703×403 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.491 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 11,5 kg Số lò nấu: 02 công nghệ đốt trong (inner burner) Mặt bếp bằng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2Gi(XW)

Giá tại Siêu Thị : 3.700.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2Gi(XW) : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 760×445(mm) K.thước lắp đặt: 703×403 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.491 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 11,5 kg Số lò nấu: 02 công nghệ đốt trong (inner burner) Mặt bếp bằng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2Gi(B)

Giá tại Siêu Thị : 3.700.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2Gi(B) : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 760×445(mm) K.thước lắp đặt: 703×403 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.491 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 11,5 kg Số lò nấu: 02 công nghệ đốt trong (inner burner) Mặt bếp bằng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-312BG

Giá tại Siêu Thị : 3.350.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-312BG : KT: 750 X 420 X 175 mm. KTLĐ: 645 X 350 mm. Lượng gas : 0.65 kg/h. Trọng lượng: 12,4 Kg 03 lò nấu , 2 lo bằng nhau, 1 lo nho Mặt bếp kiếng cường lực. Nút xoay,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2GSB(BBBH)

Giá tại Siêu Thị : 3.250.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2GSB(BBBH) : KT: 750 X 450 X 127 mm. KTLĐ: 703 X 403 mm. Lượng gas : 0.50 kg/h. Trọng lượng : 13,5 Kg 02 lò nấu bằng nhau, có hâm Mặt bếp bằng kiếng hiệu Schott của Đức, hơi bi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2WG

Giá tại Siêu Thị : 2.670.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2WG : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 720×410(mm) K.thước lắp đặt: 675×365 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.5 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 12 kg Số lò nấu: 02 Mặt bếp bằng kiếng trắng Bảo hành : 24

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(D)N

Giá tại Siêu Thị : 2.670.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(D)N : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 720×410(mm) K.thước lắp đặt: 675×365 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.5 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 12 kg Số lò nấu: 02 Mặt bếp bằng kiếng đen, chấm trắng,nút nhựa Bảo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)N

Giá tại Siêu Thị : 2.670.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(W)N : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 720×410(mm) K.thước lắp đặt: 675×365 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.5 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 12 kg Số lò nấu: 02 Mặt bếp bằng kiếng đen xam trang,nút nhựa Bảo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(L)N

Giá tại Siêu Thị : 2.670.000 VNĐ Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Rinnai RVB-2BG(L)N : Xuất xứ: Rinnai Việt Nam Kích thước: 720×410(mm) K.thước lắp đặt: 675×365 (mm) Lượng gas tiêu thụ: 0.5 kg/h Đánh lửa: IC. Trọng lượng: 12 kg Số lò nấu: 02 Mặt bếp bằng kiếng đen, viền sọc,nút nhựa Bảo