sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/ vi Wed, 10 Aug 2016 02:08:05 GMT Wed, 10 Aug 2016 02:08:05 GMT http://rinnainhatban.com/index.php/vi/rss/ sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Thong-bao-lich-kiem-tra-tuyen-Ha-Long-Hoanh-Bo-cua-Trung-tam-kiem-nghiem-Quang-Ninh-tu-ngay-02-08-19-08-2016-191/ Trung tâm kiểm nghiệm Quảng Ninh thông báo về lịch kiểm tra công tác hành nghề Dược và lấy mẫu theo quy định tại các cơ sở hành nghề Dược.]]> Wed, 10 Aug 2016 02:08:05 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Tong-hop-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-va-my-pham-thang-08-2015-189/ Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long thông báo đến các đại lý, nhà thuốc, quầy thuốc và các Quý khách hàng về những mặt hàng thuốc, mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành theo thông báo của Sở Y tế Quảng Ninh (tháng 08/2015), cụ thể như sau:]]> Sat, 29 Aug 2015 04:08:28 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Dinh-chi-2-loai-thuoc-dieu-tri-thoai-hoa-cot-song-188/ Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn thông báo đình chỉ lưu hành 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng và độ hòa tan.]]> Sat, 29 Aug 2015 03:08:30 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Thong-bao-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-va-my-pham-theo-Thong-bao-ngay-21-07-2015-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-183/ Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long thông báo tới Quý khách hàng các Thông tin đình chỉ lưu hành thuốc và mỹ phẩm theo Thông báo ngày 21/07/2015 của Sở Y tế Quảng Ninh, cụ thể như sau:]]> Sat, 25 Jul 2015 02:07:52 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Thong-bao-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-theo-cong-van-so-1526-SYT-NVD-ngay-24-06-2015-va-cac-cong-van-1692-1696-va-1697-SYT-NVD-ngay-03-07-2015-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-ve-viec-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-va-my-pham-181/ Sở Y tế Quảng Ninh có các công văn số 1526, 1692, 1696, 1697/SYT-NVD thông báo về việc đình chỉ lưu hành các mặt hàng thuốc và mỹ phẩm. Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long thông báo tới tất cả các Quý khách hàng, các nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc công ty được biết và khẩn trương triển khai rà soát, thu hồi (nếu có kinh doanh).]]> Fri, 17 Jul 2015 02:07:32 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Thong-bao-ket-qua-tap-huan-xac-nhan-kien-thuc-ATTP-nam-2015-do-Chi-Cuc-Ve-sinh-An-toan-Thuc-pham-to-chuc-180/ Ngày 06/07/2015, Chi Cục VSATTP Quảng Ninh có Thông báo số 196/2015/XNKT-CTVSTP về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, trong đó Chi cục đã xác nhận cho 186 người là quản lý và trực tiếp tham gia kinh doanh thực phẩm chức năng thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long (có tên trong danh sách kèm theo). Giấy xác nhận kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm có giá trị đến hết ngày 06 tháng 07 năm 2018.]]> Tue, 14 Jul 2015 10:07:06 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Tong-hop-thong-bao-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-my-pham-thang-05-06-2015-cua-SYT-Quang-Ninh-176/ Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long thông báo tới Quý đại lý, Quý khách hàng các công văn thông báo đình chỉ lưu hành thuốc, mỹ phẩm tổng hợp từ tháng 05 - 06/2015 của Sở Y tế Quảng Ninh, cụ thể:]]> Wed, 24 Jun 2015 04:06:05 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Tong-hop-thong-bao-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-my-pham-thang-03-04-2015-cua-SYT-Quang-Ninh-173/ Mon, 4 May 2015 03:05:35 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Thong-bao-ve-viec-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-So-Y-te-tai-Trung-tam-hanh-chinh-cong-tinh-Quang-Ninh-172/ Sở Y tế Quảng Ninh đã có thông báo số 2101/TB-SYT ngày 28/10/2014 về việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh]]> Thu, 16 Apr 2015 04:04:49 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Tong-hop-thong-bao-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-my-pham-thang-01-03-2015-cua-SYT-Quang-Ninh-170/ Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long thông báo tới Quý đại lý, Quý khách hàng các công văn thông báo đình chỉ lưu hành thuốc, mỹ phẩm tổng hợp từ tháng 01 - 03/2015 của Sở Y tế Quảng Ninh, cụ thể:]]> Sat, 14 Mar 2015 08:03:57 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-2008-SYT-NVD-ngay-13-10-2014-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-ve-viec-dinh-chi-luu-hanh-mat-hang-thuoc-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-162/ Ngày 13/10/2014, Sở Y tế Quảng Ninh đã có công văn số 2008/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể như sau:]]> Mon, 20 Oct 2014 07:10:31 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-1857-va-1858-SYT-NVD-ngay-26-09-2014-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-ve-viec-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-va-my-pham-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-158/ Cập nhật nội dung công văn số 1857 và 1858/SYT-NVD ngày 26/09/2014 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc đình chỉ lưu hành thuốc và mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể như sau:]]> Wed, 1 Oct 2014 09:10:41 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cap-nhat-cac-cong-van-thuoc-bi-dinh-chi-luu-hanh-moi-nhat-trong-thang-09-2014-157/ Tháng 09/2014, Sở Y tế đã có các công văn số 1682/SYT-NVD, công văn số 1794/SYT-NVD và công văn số 1796/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành một số mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể:]]> Fri, 26 Sep 2014 09:09:03 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-1608-1610-1611-SYT-NVD-ngay-15-08-2014-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-ve-viec-dinh-chi-luu-hanh-mot-so-mat-hang-thuoc-my-pham-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-156/ Ngày 15/08/2014, Sở Y tế Quảng Ninh đã có 03 công văn về việc đình chỉ lưu hành một số mặt hàng thuốc, mỹ phẩm do không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể:]]> Mon, 25 Aug 2014 01:08:37 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-1574-SYT-NVD-ngay-07-08-2014-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-ve-viec-dinh-chi-luu-hanh-mat-hang-thuoc-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-155/ Nội dung công văn số 1574/SYT-NVD ngày 07/08/2014 như sau:]]> Mon, 11 Aug 2014 07:08:41 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-1241-SYT-NVD-ngay-02-07-2014-va-cong-van-so-1496-SYT-NVD-ngay-24-07-2014-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-ve-viec-dinh-chi-luu-hanh-cac-mat-hang-thuoc-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-153/ Nội dung các công văn số 1241/SYT-NVD và 1496/SYT-NVD về đình chỉ lưu hành các mặt hàng thuốc cụ thể như sau:]]> Tue, 5 Aug 2014 03:08:39 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Phat-hien-thuoc-dac-tri-viem-xoang-gia-151/ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo về việc phát hiện thuốc đặc trị viêm mũi, viêm xoang giả số đăng ký, chưa được cấp phép lưu hành trên thị trường.]]> Sat, 14 Jun 2014 03:06:18 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Phat-hien-mot-loai-thuoc-dieu-tri-viem-khop-gia-150/ Bộ Y tế vừa gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước thông báo về việc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã phát hiện thuốc tiêm Voltaren 75mg Inj giả (thuốc thường dùng điều trị viêm khớp mạn tính) hiện đang lưu hành trên thị trường]]> Sat, 14 Jun 2014 03:06:34 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-857-858-861-cua-So-Y-te-Quang-Ninh-ve-viec-thong-bao-thuoc-bi-dinh-chi-luu-hanh-thuoc-gia-dang-luu-hanh-tren-thi-truong-148/ Sở Y tế Quảng Ninh đã có công văn số 857, 858, 861/SYT-NVD ngày 21/05/2014 về việc thông báo một số mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị đình chỉ lưu hành và một số mặt hàng thuốc giả có mặt trên thị trường, cụ thể thông báo như sau:]]> Mon, 26 May 2014 07:05:22 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Interpol-tich-thu-9-4-trieu-vien-thuoc-gia-146/ Đây là chiến dịch chống thuốc giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được thực hiện tại 111 nước với 1.235 cuộc điều tra. Pangea VII đặc biệt tập trung vào thị trường trực tuyến và đã cùng chính phủ các nước đóng cửa 10.600 website bán thuốc giả. Số thuốc giả bị tịch thu thuộc đủ chủng loại, từ giảm béo đến trị ung thư, cảm cúm, ho, chống cholesterol…]]> Sat, 24 May 2014 07:05:37 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Ca-c-cong-van-thuo-c-bi-di-nh-chi-luu-ha-nh-da-u-nam-2014-138/ Căn cứ Thông báo đình chỉ lưu hành thuốc của Sở Y tế Quảng Ninh, công ty thông báo tới các nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý thuốc trực thuộc công ty nội dung các công văn như sau:]]> Tue, 13 May 2014 02:05:38 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Thao-duoc-tri-dau-khop-khong-co-luu-hanh-tai-Viet-Nam-136/ Chiều ngày 14/4, Cục An toàn thực phẩm đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại và chế biến thực phẩm Mỹ Chánh Hương về việc kinh doanh sản phẩm Thực phẩm chức năng Herbal Health Jointcare – sản phẩm đã bị Cơ quan Khoa học y tế của Singapore thu hồi.]]> Tue, 13 May 2014 01:05:42 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-2051-SYT-NVD-nga-y-25-11-2013-ve-vie-c-di-nh-chi-luu-ha-nh-thuo-c-khong-da-t-tieu-chua-n-cha-t-luo-ng-131/ Ngày 25/11/2013, Sở Y tế Quảng Ninh có công văn số 2051/SYT-NVD đình chỉ lưu hành trên thị trường mặt hàng Nước cất pha tiêm do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công ty thông báo tới Quý khách hàng, các nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc công ty được biết.]]> Sun, 8 Dec 2013 13:12:50 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Canh-bao-4-nhom-thuoc-hay-gay-ra-phan-ung-co-hai-128/ Ngày 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động cảnh giác Dược năm 2013.]]> Thu, 28 Nov 2013 10:11:07 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-1929-SYT-NVD-nga-y-06-11-2013-ve-vie-c-di-nh-chi-luu-ha-nh-thuo-c-khong-da-t-tieu-chua-n-cha-t-luo-ng-123/ Ngày 06/11/2013, Sở Y tế Quảng Ninh có công văn số 1929/SYT-NVD đình chỉ lưu hành trên thị trường mặt hàng thuốc NESMOX - 250 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công ty thông báo tới Quý khách hàng, các nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc công ty được biết.]]> Thu, 14 Nov 2013 04:11:36 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Ca-p-nha-t-cong-van-so-1806-1864-1865-SYT-NVD-nga-y-28-10-2013-cu-a-So-Y-te-Qua-ng-Ninh-ve-vie-c-di-nh-chi-luu-ha-nh-thuo-c-khong-da-t-tieu-chua-n-cha-t-luo-ng-120/ Ngày 28/10/2013, Sở Y tế Quảng Ninh đã có các công văn số 1806, 1864, 1865/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành một số mặt hàng thuốc trên phạm vi toàn tỉnh do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công ty thông báo tới các đại lý, các khách hàng được biết. Nội dung công văn cụ thể như sau:]]> Thu, 31 Oct 2013 10:10:48 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Ca-p-nha-t-cong-van-so-1471-1474-1475-nga-y-03-09-2013-cu-a-So-Y-te-Qua-ng-Ninh-ve-vie-c-di-nh-chi-luu-ha-nh-ca-c-ma-t-ha-ng-thuo-c-khong-da-t-tieu-chua-n-cha-t-luo-ng-112/ Ngày 03/09/2013, Sở Y tế Quảng Ninh đã có các công văn số 1471, 1474, 1475/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành một số mặt hàng thuốc trên phạm vi toàn tỉnh. Công ty thông báo tới các đại lý, các khách hàng được biết. Nội dung công văn cụ thể như sau:]]> Thu, 12 Sep 2013 01:09:06 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-1352-SYT-NVD-nga-y-09-08-2013-cu-a-So-Y-te-Qua-ng-Ninh-thong-ba-o-di-nh-chi-luu-ha-nh-02-ma-t-ha-ng-thuo-c-Podoprox-100-va-200mg-107/ Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc Podoprox 100 và Podoprox 200 (Hoạt chất: Cefpodoxime 100mg và 200mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.]]> Fri, 16 Aug 2013 14:08:30 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Cong-van-so-1236-SYT-NVD-va-1237-SYT-NVD-nga-y-29-07-2013-cu-a-So-Y-te-ve-vie-c-di-nh-chi-luu-ha-nh-thuo-c-khong-da-t-tieu-chua-n-cha-t-luo-ng-va-ta-m-ngu-ng-su-du-ng-vaccin-viem-gan-B-104/ Sở Y tế đã có công văn khẩn số 1236/SYT-NVD về việc tạm ngừng sử dụng vaccin viêm gan B do những nguyên nhân khách quan và công văn số 1237/SYT-NVD ngày 29/07/2013 về việc thông báo đình chỉ một số mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể như sau:]]> Wed, 7 Aug 2013 04:08:29 GMT sô kq - Slotomania Slots miễn phí | Chơi trò chơi đánh bạc & sòng bạc miễn phí ,game vu cuc - THÔNG BÁO http://rinnainhatban.com/index.php/vi/news/Thong-bao/Co-quan-cong-an-bat-giu-gan-100-thung-thuc-pham-chuc-nang-gia-103/ Đang ngồi đóng hộp, gắn nhãn mác cho các loại thực phẩm chức năng giả, Dũng bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.]]> Fri, 2 Aug 2013 09:08:52 GMT